Playmoss utiliza cookies. Al utilizar nuestros servicios estás aceptando nuestra Política de Cookies.

Kaleidoscop PLUS

758

Music is Life (Barcelona/Sabadell)

Sense la Música la meva vida no tindria sentit, des de ben petita amb les meves cintes de "caset" i les recopilacions del meu pare, dels beatles, els sirex... aquest són els meus inicis, i després ja seguint el meu camí, sempre descobrint nous grups, noves bandes locals, festivals i tot el que l'envolta. Amics músics, crítics, fans i el món de la

Sense la Música la meva vida no tindria sentit, des de ben petita amb les meves cintes de "caset" i les recopilacions del meu pare, dels beatles, els sirex... aquest són els meus inicis, i després ja seguint el meu camí, sempre descobrint nous grups, noves bandes locals, festivals i tot el que l'envolta. Amics músics, crítics, fans i el món de la música que m'omple. Music forever.
Kaleidoscop, projecte per descobrir de tant en tant els meus clics musical, el meu kaleidoscopi personal i no.

Kaleidoscop dj. ha estat a

Grups: com Satu i col.laboracions amb Sukiyaki.
Col.laboradora i fotògrafa a Newton label. Segell de música electrònica 1999-2002
Últimes col.laboracions: programació organització i actuació a : Festival Vallsonora 2013-2014
Without music my life would not make sense, from an early age with my tape "cassette" and compilations of my father, the beatles, the Sirex ... this is my beginning, and then followed it my way, always discovering new groups, new local bands, festivals and all that surrounds it. Friends musicians, critics, fans and the world of music that fills me. Music forever. Project to find my occasional clicks musical kaleidoscope my personal and non.

Kaleidoscop dj. Groups: Satu and collaborations with Sukiyaki, autoreverse label, Contributor, photographer and managament Newton, Latest partnerships, programming and Organization: Vallsonora 2013-2014


A few songs for a new spring, Spring 2017
 • 10 canciones > Hace 4 años
 • (95 plays)
 • Playlist
 • 9 canciones > Hace 5 años
 • (126 plays)
 • Playlist
 • 9 canciones > Hace 5 años
 • (108 plays)
 • Playlist
Una nit d'estiu en companyia de creadores
 • 7 canciones > Hace 5 años
 • (46 plays)
 • Playlist
Temps d'estiu, temps de retrobaments, temps de retrobar-se.…
 • 8 canciones > Hace 5 años
 • (80 plays)
 • Playlist
 • 11 canciones > Hace 5 años
 • (50 plays)
 • Playlist